Všeobecné podminky 
Následující podmínky upravují vztah mezi provozovatelem a ostatními uživateli těchto stránek.

Provozovatel nabízí na své internetové platformě www.agsmodeling.cz možnost modelkám / modelům se prezentovat dle svého zvážení a na vlastní riziko širokému publiku veřejných uživatelů, obzvlášť fotografům, designerům, agenturám a producentům. Na stránkách probíhá online soutěž Miss a Mister AGSmodeling 2012.
Provozovatel,umožnuje agenturám, fotografům a vizážistům (dále jen agentura) možnost prezentace na těchto stránkách
Provozovatel nabízí služby placené i neplacené.

Pravidla soutěže o Miss a Mister AGSmodeling 2012:

Soutěž je nezávislá, dobrovolná a probíhá online během celého roku 2012. Model/ka souhlasí, že se zaregistrováním stáva automaticky soutěžícím. Účast v soutěži je zdarma. Soutěže se mohou zúčastnit jen plnoletí účastníci a účastníci starší 16-ti let jen se souhlasem zákonného zástupce.

Hlasování, hodnocení

Provozovatel průběh celé soutěže monitoruje. Internetový účastník může dát hlasy více soutěžícím. Ze stejné e-mailové adresy je možné hlasovat maximálně 5x během 7 dnů. Je zakázáno hlasovat z tzv. emailových aliasů. Hlasy z těchto emailových adres jsou neplatné. Pokud provozovatel zablokuje profil soutěžícího z důvodu porušování pravidel, nemá soutěžící nárok na uplatnění hlasu, které mohl v této době získat.
Jestliže soutěžící svou registraci v průběhu roku zruší, ztrácí tím zároveň veškeré hlasy, které do té doby v soutěži získal.
Soutěžící, kteří se registrují po 15tém dnu v kalendářním měsící jsou oprávněni se zúčastnit soutěže až v měsíci následujícím. Do soutěže se soutěžícímu započítávají všechny hlasy, které získá od zveřejnění jeho profilu.
Soutěžící získávají body za online hodnocení ostatními uživateli a body udělované porotou. Vyhrává vždy soutěžící, který získal největší počet bodů.

Termíny vyhodnocení

Vyhodnocení celoroční soutěže bude uzavřeno dne 30.12. 2012 ve 24 hodin
Vyhodnoceni ostatních soutěží
Další soutěže a jejich termíny jsou průběžne oznamovány na těchto stránkách

Soutěžní ceny

Ceny hlavní soutěže Miss a Mister AGSmodeling 2012
Soutěžící, kteří se umístí na 1-3 místě v každé kategorii, obdrží tyto ceny :

1. Cena - Víkend v Praze s fotoshooting, včetně 2 x ubytování, polopenze.

2. Cena - Zdarma vlastní www stránky - www.Ty.agsmodeling.cz. včetně zhotovení a adresy stránek. Hosting na jeden rok.

3. Cena - Zdarma Verze Newcomer na jeden rok na stránkách www.agsmodeling.cz.

Ceny budou předány na slavnostním vyhlášení vítězů. Místo konání a termín vyhlášení vítězů oznámí pořadatel nejpozději 1 měsíc před ukončením soutěže na těchto stránkách.
Před předáním cen bude provedena fyzická kontrola soutěžících (porovnání foto/skutečnost).
Pokud bude zjištěno, že soutěžící neodpovídá fotografiím, které vedly k určení jeho pořadí, bude diskvalifikován. Na jeho místo postupuje nejbližší soutěžící v pořadí.
Nárok na vítězství, výhru a jiné materiální výhody z účasti v soutěži nejsou právně vymahatelné.

Ostatní soutěže
Vyhrávajíci soutěžící obdrží věcné ceny dle zvážení jednotlivých sponzorů soutěže. Na jejich výši nemá provozovatel jakýkoliv vliv a není povinnen je soutěžícím oznamovat předem.

Manipulace hlasování

Pokud provozovatel zjistí nebo bude mít podezření z manipulace hlasování, může takto získané hlasy soutěžícímm odebrat bez předchozího upozornění.

Odpovědnost, ručení

Provozovatel
 • přesto, že stránky pravidelně kontroluje, neručí za jiné stránky, které je možno z těchto stránek dosáhnout pomocí tzv. linků. Za obsah těchto stránek odpovídají jejich majitelé sami
 • dá agentuře k dispozici software a webové místo na těchto stránkách, aby se mohla zaregistrovat a uveřejnit online svúj inzerát
 • si vyhrazuje právo okamžitě a bez udání důvodu zrušit jakoukoliv registraci na těchto stránkách. Obzvlášť pokud uzná, že je podezření z manipulace dat, fotografií a porušování autorského práva
 • neručí za jakékoliv škody vzniklé používáním těchto stránek a neručí za škody vzniklé nedostupnosti systému
 • nezaručuje stálou dostupnost těchto stránek
 • nemůže a nekontroluje data a údaje dobrovolně zadané uživatelem
 • neručí za chyby, změnu nebo ztrátu dat a fotografií zadaných uživatelem při jejich přenosu
 • nezaručuje uživateli zprostředkování jakéhokoliv kontaktu
 • provozovatel, si vyhrazuje právo texty inzerátu účelně zkrátit, upravit
Uživatel
 • uživatelem je každý, kdo tyto stránky používá
 • zodpovídá, počínaje odesláním své registrace, za pravdivost údajů, které dobrovolně zadal nebo sdělil provozovateli. Uživatel je povinen tyto údaje průběžně aktualizovat
 • dává odesláním své registrace souhlas se zveřejněním svých fotografií a zaslaných údajů na těchto stránkách a také souhlasí s tím, že provozovatel může tyto údaje používat k reklamním účelům v rámci další propagace těchto stránek
 • potvrzuje, že vlastní veškerá autorská práva k fotografiím a textům, které dal provozovateli k dispozici,a přebírá veškerou zodpovědnost vůči třetím osobám, pokud jakékoliv právo porušil, Uživatel se zavazuje přebrat veškeré výdaje, které provozovateli tímto jednáním způsobil
 • pokud vlastní přístupová hesla např. ve formě loginu nebo hesla, je povinen neposkytnout je dalším uživatelům a sám je zodpovědný za jejich případné zneužití.
 • souhlasí, že provozovatel může provedením určitých služeb pověřit externí firmy
 • nese plnou zodpovědnost za texty, fotografie které uveřejní ve svém profilu
 • nesmí ostatní uživatelé diskriminovat, ohrožovat či navádět k jakékoliv trestné činnosti
 • nesmí porušovat autorské právo či jakýkoliv zákon
 • nesmí rozesílat reklamní maily, spam a Junk maily
 • nesmí nahrávat software, který by provoz této platformy ohrožoval nebo jinak ovlivňoval

Registrace

Zakladni registrace je zdarma. O placených službách se účastník může informovat ve svém účtu. Zaregistrovat se můžou kdykoliv agentury a všichni uživatelé starší 18-ti let. Uživatelé,starší 16-ti let se můžou zaregistrovat pouze po předchozím předložení souhlasu zákonného zástupce. Registrace uživatele je platná, až po její autorizaci provozovatelem. Na autorizaci nemá uživatel žádné právo.

Ceny :

Modelky, Modelové

Základní registrace je zdarma. Ostatní ceny se úživatel dozví na stránkách. Agentury

Ceny pro agentury najdou zájemci v sekci agentury. V ceně, je zahrnuto - vytvoření a zveřejnění Vašeho profilu, poskytnutí webového místa. Váš profil - inzerát, můžete po celý rok online neomezeně dle potřeby editovat.
Všechny údaje o zaplacení, najdete v e-mailu, který obdržíte po registraci a zadání prvního textu inzerátu.


Zrušení registrace
Modelka/ model/ agentura může svou registraci kdykoliv okamžitě zrušit. Jestliže modelka/model/agentura registraci okamžitě zruší, nemají nárok na vrácení již zaplaceného poplatku.

Fotografie v profilu modelky/modela

Vhodné fotografie
 • Kvalitní fotografie ve formátu JPG, JPEG, GIF s rozlišením minimálně 70 x 80 pixel až 1000 x 1200 pixelu (výška x šířka)
Nevhodné fotografie
 • Fotografie neestetické a špatné kvality
 • Fotografie s pornografickou tématikou a fotografie porušující jakýkoliv zákon nebo předpis
 • Fotografie obsahující telefonní čísla, URL, e-maily, comics, copyright nebo jakékoliv jiné přímé kontakty

Provozovatel může fotografie kdykoliv a jakkoliv upravovat - např. zmenšovat, měnit světelnost, odstranit tel. číslo. V případě nejasností, zda-li je fotografie vhodná, je rozhodující vždy názor provozovatele.

Inzerce

Za uveřejnění inzerátu jsou inzerenti agentury předem zaplatit.
Inzertní údaje a texty, nesmí obsahovat např.
 • diskriminující texty
 • pornografický obsah
 • odkazy na právně nepovolené shromáždění
 • jakékoliv odkkazy na ilegální kopie
Jsme modelingová platforma--texty inzerátu musí mít vztah k modelingu, fotografovani.
V případě sporu o vhodnosti inzerátu rozhoduje, vždy názor provozovatele.
Inzerát, bude uveřejněn ihned po zaplacení a autorizaci administrátorem.

Ochrana dat

Provozovatel dodržuje Zákon 101/2000 Sb ze dne 4.dubna 2000 o ochraně dat. Uživatel souhlasí, že provozovatel jim dobrovolně zadané údaje ukládá, zálohuje a zpracovává. Provozovatel provádí pravidelné zálohovaní dat, ale za případnou ztrátu nenese žádnou zodpovědnost.

Autorské právo

Všechny informace a obsah na této internetové platformě podléhají autorskému právu. Je nepřípustné obsah těchto stránek úplně nebo částečně kopírovat, rozmnožovat nebo jinak zpracovávat.

Všeobecně

Provozovatel nezaručuje, že registrovanému uživateli zprostředkuje jakoukoliv zakázku.
Provozovatel nevystupuje jako pracovní agentura nebo zaměstnavatel modelky/modela.
Registrovaný uživatel souhlasí se zasíláním e-mailů s novými informacemi na jim uvedený e-mail v registraci. Tuto službu, je možné později kdykoliv zrušit.
Podmínky platí pro všechny uživatele této platformy.
Provozovatel může tyto podmínky a pravidla kdykoliv změnit.
Do 15-ti dnů po změně podmínek má registrovaný účastník právo odvolání.
Uživatel je povinen se sám ve vlastním zájmu na těchto stránkách informovat, jestli nedošlo ke změně podmínek. Pokračuje-li uživatel v užívání stránek po změně podmínek, dává tím najevo, že s těmito změnami souhlasí.


Platí české právo.

Datum 16.04. 2011  

Hodnocení od registrace


Ikona top 10

 Absolutní pořadí žen

1. Zuzana Gabryšová (4.33)
2. Aneta Svobodová (4.23)
3. Jana Machajová (4.22)
4. Jana Nová (4.16)
5. Anna Málková (4.16)
6. Michaela Trojanová (4.07)
7. Pavlína Eichelmannová (3.82)
8. Sarah Kucova (3.80)
9. Martina Novotná (3.67)
10. Eliška Srbová (3.67)

Ikona top 10

 Absolutní pořadí mužů

1. Tomáš Sova (3.86)
2. Daniel Rosa (3.47)
3. Zdenek Humplík (3.43)
4. Michal Macek (3.43)
5. Miroslav Kamenský (3.42)
6. Petr Jakoubek (3.37)
7. Vladimir Tomasovic (3.30)
8. Marcel Macura (3.30)
9. Tomáš Švancara (3.15)
10. Pavel Řehák (3.06)

Ikona noví

 Nově registrovaní

Tomáš Švancara (10.05.2012)
Petra Pikartová (10.03.2012)
Zuzana Gabryšová (05.03.2012)
Jan Dračka (22.02.2012)

PartneřiCompare hotel prices and find the best deal - HotelsCombined.com
 
All rights reserved®, Copyright by easylove.cz©